Teknisk udstyr til dig der arbejder som tolk

Arbejdet som tolk kræver ofte arbejde med tolkeanlæg

Som tolk er det afgørende at have det rette tolkeudstyr til din rådighed for altid at kunne yde et godt stykke arbejde.

Det kan være alt fra professionelt simultantolkeanlæg, bestående af bl.a tolkebokse og tolkemikrofoner til systemer til fjerntolkning (RSI). Det rette tolkeudstyr spiller en vigtig rolle for at sikre, at tolke kan kommunikere klart og tydeligt til mødedeltagerne, uanset om det er til en stor konference, mindre møde eller som hvisketolk. At vælge det rigtige udstyr afhænger af tolkens individuelle behov og arbejdsområde. I denne artikel vil vi se nærmere på nogle af de forskellige typer teknisk udstyr, der er tilgængelige for tolke, og hvordan de kan forbedre tolkens arbejde.

Vigtigt udstyr til arbejdet som tolk

Tolke spiller ofte en vigtig rolle ved de møder, konferencer og events, hvor der er behov for oversættelse i realtid til alt fra få til mange hundrede deltagere. Arbejdet som tolk kan også være vigtigt ved rundvisninger m.m.

For at en tolk kan arbejde så effektivt som muligt, er det vigtigt at der er adgang til det rigtige tekniske udstyr kaldet tolkeanlæg. Der kan i dag tolkes vha. alt fra tradtionelt tolkeanlæg kaldet simultantolkeanlæg til forskellige apps og softwareløsninger. Vi vil her koncentrere os om følgende tre typer:

  • Simultantolkeanlæg
  • Hvisketolkeanlæg (tourguide system)
  • Fjerntolkning (RSI)

Simultantolkeanlæg benyttes traditionelt ved møder og konferencer og indeholder tolkebokse, hvori tolken kan arbejde komfortabelt. Hvisketolkeanlæg også kaldet et tourguide system er et bærbart system, som tolken f.eks. kan bruge til tolkning eller rundvisning for en mindre gruppe, eller begge dele. Fjerntolkning er tolkning via internettet.

Livestreaming og hybridmøder

BOSCH simultantolkeanlæg

Mange tolke kender til arbejdet med at tolke ved møder og konferencer. Da der nogle gange tolkes over flere dage, er det vigtigt at tolkeanlægget virker perfekt og at tolkeboksene er komfortable at arbejde i og overholder de internationale iso standarder fra 2016. 

Som tolk arbejder man ofte i tolkebokse

Et simultantolkeanlæg består helt overordnet af tolkemikrofoner med hovedtelefoner til tolkene, tolkebokse og modtagere til mødedeltagerne. På modtageren vælger mødedeltageren sit sprog.  Herudover er der yderligere udstyr, men det er ikke noget man skal bekymre sig om som tolk. I Teletech arbejder vi med det anerkendte mærke BOSCH, der har fremstillet tolkeanlæg i mange år. BOSCH tolkeenhederne er avancerede, men nemme at betjene for tolkene. Tolkeboksene opstilles typisk bagerst i lokalet eller langs med siden og ofte oppe på et podium, så tolken har godt udsyn til talerne.  Såfremt de ikke har mulighed for at se talerne kan der installeres skærm(e) i tolkeboksen med video-feed af talerne. Det er også vigtigt at tolkeboksene er af høj kvalitet, så lydisolering, arbejdsbord, belysning og ventilation er i orden. Tolkeboksene overholder de internationale iso standarder fra 2016.  Læs mere om BOSCH simultantolkeanlægget her.

Hvisketolkeanlæg / Tourguide system

Et Sennheiser hvisketolkeanlæg (tourguide system) benyttes oftest ved mindre møder eller ved rundvisninger.

Hvis du som tolk får til opgave, at skulle tolke for en mindre gruppe på f.eks. en virksomed eller ved en rundvisning, så kan brug af hvisketolkeanlæg være ideel. Udstyret består af en ladekuffert med modtagere (stethosets) eller hovedtelefoner, samt en trådløs mikrofon (håndholdt eller headset). Stethosets eller hovedtelefoner udleveres til deltagerne, der herefter kan bevæge sig frit rundt ved rundvisningen og lytte til tolkningen. Tolken lytter til omviseren eller taleren og tolker herefter i mikrofonen ud til deltagerne. Det er simpelt at bruge udstyret. Tolken skal blot kommunikere på hvilken kanal, der tolkes på (vælges på stethoset) inden man går i gang. I Teletech udlejer vi Sennheiser tourguide systemer, som mange tolke allerede kender. Hvis ikke skal vi nok være behjælpelige med instruktion i og indstilling af anlægget. Læs mere om tourguide systemet her.

Hvisketolkeanlæg til dig, der arbejder som tolk

Fjerntolkning

Fjerntolkning eller Remote simultanous interpretation (RSI) gørt det muligt, for dig som tolk, at tolke via internettet.

Fjerntolkningssystem til dig der arbejder som tolk

Der kan være tilfælde, hvor der f.eks. ikke er plads til at benytte traditionelt simultantolkeanlæg eller hvor man har brug for hurtigt at få etableret en tolkning til et andet sprog. Fjerntolkning er også god at benytte ved rent digitale- eller hybridmøder. Når vi leverer fjerntolkning benytter vi en speciel software, hvori vi opsætter de relevante indstillinger for, at tolkene kan arbejde. Skulle der opstå problemer undervejs, sidder en af vores av-teknikere klar til at assistere. Vi har efterhånden en del års erfaring med fjerntolkning og har sat det op til mange forskellige mødesituationer.  Som tolk kan du befinde dig hvor som helst i verden, når du tolker. Dog er det en god ide at have adgang til nogle gode hovedtelefoner med mikrofon, samt stille omgivelser, så din tolkning kommer så klart igennem som muligt. Læs mere om vores fjerntolkningsløsning her.

Kontakt os i dag

Hvis du er tolk eller arrangør af et arrangement, der kræver tolkning, så læs eventuelt vore av-guide om tolkeanlæg. Du er også altid velkommen til at kontakte os direkte:

Summary
Teknisk udstyr til dig der arbejder som tolk
Article Name
Teknisk udstyr til dig der arbejder som tolk
Description
Som tolk er det afgørende at have det rette tolkeudstyr til din rådighed for altid at kunne yde et godt stykke arbejde.
Publisher Name
Teletech KonferenceKommunikation A/S

Læs flere indlæg