Lej den rigtige lyssætning til dit møde, konference eller event

Lys er en vigtig del af helhedsindtrykket

Ved møder, konferencer og events gælder det om at nå deltagerne med på den rigtige måde med det rigtige av-udstyr. Her er en flot lyssætning en vigtig komponent, der er med til at højne helhedsindtrykket og skabe den rigtige stemning.

At tage højde for den rigtige belysning til ens arrangement er vigtigt. Ofte vil det eksisterende lys der er i et mødelokale være tilstrækkeligt ved et mindre møde med få præsentationer. Der kan dog også være situationer, hvor der ønskes en mere specifik lysopsætning, der f.eks. passer til corporate farver eller hvis man ønsker at bruge effektlys ved f.eks. produktpræsentationer eller lignende. Som en hjælp til at vælge det rigtige lys kan du overveje:

  • Er det eksisterende lys i lokalet tilstrækkeligt?
  • Hvis ikke – hvad ønsker du at kommunikere med din brug af lys?
  • Skal lyset matche corporate farver (logoer m.m.)?
  • Skal lyset være mere eventpræget og skabe stemning?
  • Hvor forestiller du dig der skal bruges lys? (indgang, langs  vægge, ved scene m.m.)
Lej av-udstyr til dit event i dag

Stemningsbelysning

En typisk måde at benytte lyssætning ved møder, præsentationer eller mindre events såsom middage og lignende, er at benytte forskellige former for farvet statisk lys placeret de rigtige steder i rummet, samt spots til belysning af talere og scene.

Uplights brugt på facade ved event på Mogens Dahl.

Brug batteridrevne uplights

En nem og effektfuld måde at skabe en stilfuld belysning er at benytte trådløse uplights. Disse LED lamper kan levere mange farver, men kan også benyttes til blot at levere varm hvid. Ofte ønsker man dog at skabe stemning med en eller flere farver. De benyttes tit langs vægge, ved scene eller ved indgangspartier, men kun fantasien sætter grænser. De kan også bruges udendørs.

Ønsker du farveskift under dit arrangement kan dette nemt gøres centralt af vores av-teknikere vha. en tablet. Man skal altså ikke ud på hver enkelt lampe og indstille det manuelt.

Bordlamper

Hvis dit arrangement indeholder en middag vil denne næsten altid inkludere stemningsbelysning som beskrevet ovenfor. Herudover vil man også ofte placere en bordlampe på hvert bord. Lamperne skaber en hyggelig belysning og lyse med mange forskellige farver, så de passer til den stemning du ønsker. De kan selvfølgelig også justeres op og ned i lysstyrke.

Brug batteridrevne uplights

En nem og effektfuld måde at skabe en stilfuld belyning er at benytte trådløse uplights. Disse lamper kan levere mange farver, men kan også benyttes til blot at levere varm hvid. Ofte ønsker man dog at skabe stemning med en eller flere farver. Ofte benyttes de langs vægge, ved scene eller ved indgangspartier, men kun fantasien sætter grænser. De kan også bruges udendørs.

Ønsker du farveskift under dit arrangement kan dette nemt gøres centralt af vores av-teknikere vha. en tablet. Man skal altså ikke ud på hver enkelt lampe og indstille det manuelt.

Spots til scenebelysning og scenelys

Med til den klassiske stemningsbelysning hører også den mest almindelige scenebelysning. Her vil man ofte benytte sig af uplights langs med scenens bagtæppe / backdrop (med mindre denne f.eks. er digital i form af en led-væg). Herudover vil man placere lamper, der sørger for at foredragsholdere, panelbord eller lignende er belyst på den rigtige måde. Ofte opsættes spots i truss over scenen eller på stativer på hver side af scenen. Til denne form for belysning benyttes som regel fresnel-, profil- og washers.  Er der tale om en større scene kan man også vælge at benytte en følgespot, hvis en taler f.eks. bevæger sig rundt på scenen, og resten af lyset i rummet er dæmpet.

Effektfuld lysproduktion

Såfremt man ønsker mere effektfuldt lys kan man f.eks. benytte sig af bevægeligt lys, farveskift, der kører i et fast loop eller er timet specifikt til dit arrangement.

Lysproduktion

Hvis dit kommende arrangement f.eks. er et event der indeholder en produktpræsentation, band, DJ med dj pult eller lignende, eller du blot ønsker en effektfuld brug af lys, når foredragsholdere går på scenen kan dette skabes vha. den rigtige lysproduktion.

Moving heads

Du kender måske brugen af moving heads fra koncerter, tv-studier og lignende. Fælles for denne type lamper er, at de skaber et enormt effekfuldt bevægeligt lys i flere farver. Ofte vil man benytte to eller flere moving heads placeret på f.eks. en række og programmeret til i sammenhæng at skyde koncentrerede lyskegler, wash lyskegler eller lignende ud i rummet. Dette kan også ske på gulv og loft eller på et scene bagtæppe. Herved kan skabes en meget effektfuld belysning. Teletech udlejer f.eks. Robe PainTE og Robe Spiider.

AV-løsning til event fra Teletech KonferenceKommunikation

GOBO’er – Metalskiver med mønstre til effektfuld belysning

En gobo er en lille skive, hvori der er fræset et mønster, et logo eller lignende. Skiven kan nemt monteres spots og herved benyttes til at f.eks. belyse et bagtæppe ved en scene, et gulv- eller loftareal – igen er det kun fantasien der sætter grænserne. Hvis du overvejer at bruge gobo’er ved dit arrangement, så husk at tage højde for, at de skiver der skal benyttes tager noget tid at producere.

Lysmixer og lysproduktion

Som beskrevet kræver mere avanceret brug af lys ved dit kommende arrangement ofte at man laver en egentlig lysproduktion. Dette behøver dog ikke være besværligt. Til dette benytter vores teknikere speciel software og dedikerede lysmixere. Vha. disse kan de, på baggrund viden om f.eks. rum- og scenestørrelse programmere brugen af lys allerede inden de stiller det op på dit valgte venue. Under selve arrangementet kan de også styre lyset manuelt, såfremt der er behov for dette i forbindelse med en præsentation eller lignende. Der bliver naturligvis altid lavet en lysprøve, ligesom når man laver lydprøve osv.

Tal med os om leje af lys til dit næste møde, konference eller event.

Det er vigtigt at belysningen ved dit arrangement fungerer og understøtter den stemning du ønsker. Hvad enten det blot er en række uplights ved et indgangsparti du har brug for eller mere lys til et større møde, konference eller event, så kan vi hjælpe dig. Teletech har mange års erfaring med udlejning af av-udstyr til møder, konferencer og events. Hos os kan du leje uplights, fresnel lamper, moving heads, bordbelysning, samt lysproduktion til dit arrangement med av-tekniker-betjening.

Lyd og lysudlejning

Vi har i mere end 30 år leveret av-udstyr og tolkeanlæg til nationale og internationale møder, konferencer og events. Vores teknikere er veluddannede og står for opsætning og betjening. Såfremt du har spørgsmål eller ønsker at booke av- eller tolkeløsninger er du velkommen til at kontakte os i dag på +45 4492 9800

Læs også vores guide om visuelle av-løsninger

Summary
Lej den rigtige lyssætning til dit møde, konference eller event
Article Name
Lej den rigtige lyssætning til dit møde, konference eller event
Description
Læs hvordan den rette lyssætning kan være med til at optimere dit møde, konference eller event. Artiklen beskriver den klassiske stemningsbelysning, der oftest benyttes, samt lysproduktion med mere avanceret lys.
Author

Læs flere indlæg