Guide & tjekliste: Tolkeanlæg

I denne guide kan du læse mere om tolkeanlæg og også se vores nyttige huskeliste, som du kan bruge, hvis du står overfor at skulle leje tolkeanlæg til dit arrangement.

BOSCH Dicentis tolkeenhed - Lej tolkeanlæg hos Teletech i dag.

Med tolkeanlæg forstår deltagerne hinanden

Hvis du står overfor, at skulle arrangere en konference eller møde, hvor der skal benyttes tolkning kan denne guide hjælpe dig. På de næste sider gennemgår vi hvad tolkeanlæg består af, hvordan det bruges og til sidst i guiden er der en tjekliste med ting du kan overveje, når du skal bruge tolkeanlæg.

Simultantolkning og hvisketolkning
Når man benytter tolkning i forbindelse med møder, konferencer og events er simultantolkning, fjerntolkning (RSI) og hvisketolkning (tourguide system) de tre mest anvendte systemer. Et simultantolkeanlæg består af mange forskellige komponenter og benyttes primært ved møder og konferencer. Her arbejder tolkene i tolkebokse og mødedeltagerne benytter modtagere med hovedtelefoner, for at høre tolkningen på deres foretrukne sprog.

Al lyd transmitteres trådløst. Simultantolkeanlæg opstilles og betjenes af specialiserede tolketeknikere.

Fjerntolkning (RSI)
Fjerntolkning betyder at tolke kan tolke til dit arrangement over internettet. Herved er der ikke brug for tolkebokse. Tolkene benytter speciel software og kan f.eks. tolke til et venue, hvor fysiske mødedeltagere befinder sig, men de kan også tolke til rene virtuelle møder – eller som en kombination.

AI-tolkning
Systemet til fjerntolkning tilbyder også tolkning vha. AI gennem syntetisk tale. Læs mere om AI- tolkning her.

Tourguide (Hvisketolkeanlæg)
Et tourguide system er et langt mere simpelt system, der består af en bærbar ladekuffert med trådløse modtagere (stethosets) og en trådløs mikrofon. Systemet benyttes, hvis tolken f.eks. skal tolke til en mindre gruppe eller virke som tourguide for gruppen.

Simultantolkeanlæg

Et digitalt BOSCH simultantolkeanlæg kan levere tolkning op til 31 sprog, samt lyden fra taleren (floor). Herved håndterer det selv de mest krævende internationale konferencer, hvor mange forskellige nationaliteter er samlet. Dog kan det også sagtens bruges ved det lille møde, hvor der blot skal tolkes imellem to sprog. Anlægget består overordnet af:

• Tolkebokse til tolkene
• Tolkemikrofoner med hovedtelefoner
• Modtagere med hovedtelefoner
• Strålere
• APS Control Unit

Simultantolkeanlæg består af

Modtagere
BOSCH hovedtelefoner til tolkeanlæg
Hovedtelefoner
BOSCH Dicentis tolkeenhed - Lej tolkeanlæg hos Teletech i dag.
Tolkeenhed
Lej profesionelle tolkebokse hos Teletech i dag.
Tolkebokse
Infrarød BOSCH stråler
Strålere
APS-Kontrolenhed
Modtagere

Konference- eller mødedeltagerne benytter trådløse modtagere, der kan modtage op til 31 sprogkanaler. Mødedeltagerne vælger den kanal, hvorpå deres sprog tolkes (sprogskilte med kanalnummer er monteret på tolkeboksene).

Høretelefoner

Hovedtelefoner benyttes af såvel tolke som konferencedeltagere. Tolkene hører det sprog de skal tolke fra og deltagerne det sprog de får tolket til.

Tolkemikrofoner
Tolkene benytter specielle tolkemikrofoner til at tolke ud til konferencedeltagerne. Til mikrofonen er der tilsluttet høretelefoner. I disse hører de enten lyden fra taleren (floor), men de kan også vælge, at tolke lyden fra en af de andre tolke, hvis de ikke forstår floor sproget. Disse forprogrammeres før konferencen eller mødet af en specialiseret tolketekniker.
Tolkebokse
Tolkeboksene er lydisolerede, ventilerede og behagelige at arbejde i for tolkene. Disse opstilles af specialiserede tolketeknikere og placeres oftest bagerst eller langs siden i konferencelokalet. På hver tolkeboks monteres et sprogskilt der viser det sprog der tolkes til i den pågældende boks, samt det kanalnummer sproget sendes ud på.
Strålere
Strålerne sørger for, at lyden fra alle tolkene fordeles uden støj til konferencedeltagernes modtagere. Specialiserede tolketeknikere sørger for, at de placeres så de dækker konferencesalen bedst muligt. De kan f.eks. monteres på stativer eller hænges op i truss eller lignende. Er det et mindre møde benyttes blot en eller to strålere.
APS-Kontrolenhed
APS står for Audio Powering Switch. Enheden styrer lyd og strøm til multimedia enhederne i anlægget.
Mikrofoner til deltagerne (med eller uden kanalvælger)

Ved større konferencer benyttes der ofte konferencemikrofoner til konferencedeltagerne. Disse kan dog også sagtens benyttes ved mindre møder. Mikrofonerne placeres på bordene foran konferencedeltagerne. Bemærk, at disse kan leveres med og uden kanalvælger. Med kanalvælger kan de også benyttes til at lytte med på de tolkede sprog, præcis som ved brug af vores modtagere.

Sådan fungerer tolkeanlægget

Planlægning af brug af simultantolkeanlæg

Da simultantolkeanlæg tager tid at installere er planlægningsfasen inden opstilling essentiel. Vi vil anbefale, at man enten afholder en site inspection med os, med mindre vi i forvejen er bekendt med lokalespecifikationerne. Hvis site inspection ikke er mulig kan man også planlægge simultantolkeanlæggets placering og brug vha. detaljerede tegninger over de rum det skal bruges i.

Vi udarbejder herefter oversigtstegninger, der viser tolkeanlæggets placering. Det er i denne fase også meget vigtigt at have fastlagt det præcise antal sprog der skal benyttes, samt antallet af konferencedeltagere.

Herudover skal man bestille de tolke, der er nødvendige for den tolkning man ønsker. Her skal man huske at der normalt skal benyttes to tolke pr. sprog pr. tolkeboks.

Opsætning af simultantolkeanlægget
Specialuddannede tolketeknikere opstiller oftest anlægget dagen før det skal bruges. Ved konferencer udenfor Danmark bør man beregne fragttid for anlægget. Der kan også opstilles på selve dagen, hvis der er tale om et mindre opstilling. Selve opstillingen består i, at teknikerne samler tolkeboksene. Disse placeres ofte på en række podier for at sikre, at tolkene har et godt udsyn til talerne. Modtagere og hovedtelefoner placeres på deltagernes pladser (alternativt deles ud ved mødets start af vores teknikere eller andre involverede). Herudover trækkes alle de nødvendige kabler og strålerne opstilles eller hænges op. Anlægget programmeres og testes og er klar til brug.

Dedikerede tolketeknikere vil under hele arrangementet betjene og sørge for, at tolkeanlægget virker som det skal.

Nedtagning af simultantolkeanlægget
Efter en vellykket konference nedtages anlægges. Såfremt man har aftalt lyd- eller billedoptagelser med leverandøren overleveres disse til kunden.

Tolkeanlæg i kombination med andet udstyr
Simultantolkeanlæg er oftest kun en del af det av-udstyr, der benyttes under møder og konferencer. Derfor vil det ofte indgå i setups, hvor der benyttes mikrofonanlæg (se konferencemikrofoner ovenfor), trådløse headset mikrofoner, storskærmsprojektion, lydanlæg, kameraproduktion m.m. Det er derfor vigtigt, at afklare om der skal bestilles andet av-udstyr eller om det eventuelt allerede er tilgængeligt på stedet for arrangementet. Det er også vigtigt at slå fast, hvem der skal stå for betjening af dette yderligere udstyr.

Fladskærme i tolkeboks
Nogle gange er der ikke plads til tolkebokse i de lokaler, hvor mødet skal afholdes. Dette forhindrer imidlertid ikke brugen af simultantolkeanlæg. Her vil man i stedet placere tolkeboksen i et tilstødende lokale og installere fladskærme i tolkeboksen. Til disse skærme leveres et kamerafeed fra mødelokalet og tolken kan da følge med, præcis som hvis denne befandt sig i møde- lokalet. Bemærk at denne løsning kræver, at der laves kameraproduktion fra selve mødelokalet til fladskærmene i tolkeboksen.

Fjerntolkning (RSI)
Teletech udlejer også et system, hvor det er muligt for tolke at tolke til dit arrangement uden brug af tolkebokse. Her tolkes via internettet til dit venue eller dit online/virtuelle mødearrangement eller hybridarrangement.

Tjekliste til leje af tolkeanlæg

 • Hvad er tidspunktet og stedet for konferencen eller mødet?
 • Hvilke sprog skal der tolkes imellem?
 • Hvor mange konference-/mødedeltagere skal der tolkes til og hvor mange deltagere er der i alt?
 • Findes der lydanlæg og mikrofoner i lokalet?
 • Skal talere anvende trådløs headsetmikrofon eller f.eks. tale fra talerstol?
 • Skal der anvendes trådløs håndmikrofon til spørgsmål fra salen?
 • Skal deltagerne have mulighed for at tale i dedikerede mikrofoner fra deres pladser?
 • Skal der anvendes et panelbord på scenen med panelmikrofoner? Hvor mange?
 • Ønskes det, at lyd fra floor eller de tolkede kanaler skal optages?
 • Egner lokalerne sig til brug af tolkeanlæg og er der plads til tolkebokse? (Vi kan rådgive).
 • Hvis muligt: Hvad er størrelsen på lokalet og højden til loftet?
 • Skal der bruges podier under tolkeboksene, så tolkene får bedre udsyn over rummet?
 • Er der booket tolke?

Hvisketolkeanlæg

Et Sennheiser hvisketolkeanlæg (tourguide systemer) benyttes oftest ved mindre møder eller ved rundvisninger – derfor kaldes det også et tourguide system. Det kan håndtere tolkning på seks sprog. Vi anbefaler, at man bruger det til mindre grupper (max 60 deltagere) og kortvarende møder af nogle få timers varighed. Vi anbefaler også, at det ikke benyttes af mere end to tolke samtidig, selvom seks tolke i teorien kan arbejde med systemet. Dette, da det vil være udfordrende for seks tolke at oversætte samtidig, når de ikke er adskilt fra hinanden via en tolkeboks.

Anlægget består:
• Ladekuffert med modtagere/hovedtelefoner
• Håndholdt eller beltpack mikrofon

Guide til tolkeanlæg som, hvisketolkeanlæg til dig, der arbejder som tolk

Hvisketolkeanlæg (tourguide system) består af:

Ladekuffert
Stethoset
Mikrofon
Headset mikrofon
Ladekuffert

Ladekuffert med mellem 10 og 20 hovedtelefonenheder og mikrofon. Skal der tolkes til mere end 20 deltagere kan der lejes flere kufferter.

Stethoset

Stethosettet har indbygget kanalvælger. Herved virker det på samme måde, som de modtagere og hovedtelefoner, der benyttes i et simultantolkeanlæg.

Håndholdt mikrofon

Trådløs håndholdt mikrofon, der benyttes af tolken. Skal to tolke benytte anlægget samtidig kan der lejes flere mikrofoner.

Beltpack mikrofon med headset

Foretrækkes en headset mikrofon, så kan dette vælges i stedet for en håndholdt. Beltpack’en fastsættes, som navnet antyder, i bæltet og herfra går der et lille kabel op til headsettet, der har en meget lille vægt.

Sådan fungerer hvisketolkeanlægget

Sådan virker tourguide systemet - Teletech

Planlægning af brug et tourguide system

I modsætning til planlægning og brug af simultantolkeanlæg kræver hvisketolkeanlæg (tourguide system) ikke samme forberedelse eller teknikerhjælp.

Det er dog altid en god ide, at bestille tourguide systemet i god tid før det skal bruges, da anlæggene ofte lejes ud. Når dette er aftalt leverer Teletech tourguide kufferten ude hos kunden. Det er dog også muligt at afhente systemet hos os.

Opsætning og brug af tourguide systemet
Alt, hvad man behøver at gøre er at indstille den kanal, hvorpå der skal tolkes og uddele modtagerne til mødedeltagerne. Der medfølger en guide i brug af udstyret i kufferten. Er man usikker i brugen kan vores teknikere også indstille systemet inden det leveres. Herefter er systemet klar til brug.

Nedtagning af systemet
Enheder og mikrofoner lægges blot på plads i ladekufferten og afleveres hos Teletech eller vi afhenter det.

Teletech kan hjælpe dig

Vi har i mere end 30 år leveret av udstyr og tolkeanlæg til nationale og internationale møder, konferencer og events.

Vores teknikere er veluddannede og står for opsætning og betjening.

Såfremt du har spørgsmål eller ønsker at booke av- eller tolkeløsninger er du velkommen til at kontakte os i dag på +45 4492 9800

Lej av-udstyr & Tolkeanlæg

Teletech er totalleverandør af av- og tolkeløsninger. Kontakt os derfor, hvis du ønsker at leje av-udstyr eller en av-løsning. Vi tilbyder bl.a.

Mikrofonsystemer, livestreaming produktion, fladskærme, projektorer, lærreder, led-vægge, lys- og lydudstyr, afstemningssystemer eller tolkeløsninger m.m.

Kontakt os i dag omkring din opgave

Du er også velkommen til at ringe til os på +45 4492 9800 med spørgsmål eller forespørgsler. Teletech - totalleverandør af av-udstyr & tolkeanlæg.

Summary
Guide om brug af tolkeanlæg ved møder, konferencer & events
Service Type
Guide om brug af tolkeanlæg ved møder, konferencer & events
Teletech KonferenceKommunikation A/S
Teletech KonferenceKommunikation A/S,
Generatorvej 9,2860,
Telephone No.+4544929800
Description
I guiden finder du nyttig viden og en nyttig tjekliste ift. hvis du står overfor at skulle bruge tolkeanlæg til dit kommende arrangement.