Guide & tjekliste: Visuelle av-løsninger

Den rigtige visuelle løsning ved dit arrangement er vigtig ift. at nå dit publikum på den rigtige måde. Oftets benyttes fladskærme og storskærme, men ved produktpræsentationer og lignende kan store led-vægge også være en flot løsning med mange muligheder. Den rette sceneopsætning og backdrop er også vigtig.

Lej lysstærke LED-vægge hos Teletech
Visuelle AV-løsninger med fladskærme

De forskellige skærmtyper

Fladskærme og storskærmsprojektorer bruges ved mange arrangementer. Dette gælder, hvad enten de skal bruges til PowerPoint præsentationer, produktpræsentationer eller noget helt tredie.

Ofte benyttes skærme og projektorer på samme måde ved arrangementerne og vi vil i denne guide beskrive de mest almindelige typer og anvendelsesmåder. Vi vil også komme kort ind på, hvordan man kan bruge skærme på en anderledes måde end normalt.

Typisk anvendes følgende skærme:

• Fladskærme (enkeltstående eller som video-vægge)
• Projektorer (små og store)
• LED-vægge (lysstærke skærme til koncerter, store konferencelokaler, udstillingsstande m.m.)

Skærme eller projektorer kan leveres til alt fra små setups, med f.eks. én skærm, til store konferencesetups, hvor mange forskellige skærm- / projektorløsninger f.eks. stilles op og betjenes af av-teknikere i flere forskellige lokaler. Det der er vigtigt at tænke på, når du skal bruge skærme er, hvordan de bedst muligt kan få dit budskab ud til deltagerne. Skærmstørrelser, skærmtyper og placering er derfor vigtig, når du vil opnå den bedste kommunikation. Nedenfor beskrives de mest almindelige typer skærme:
Fladskærme

Fladskærme findes i mange forskellige størrelser. De forskellige størrelser giver dig mange forskellige muligheder for at kommunikere til dine deltagere, hvad enten du skal bruge en skærm, hvor der er lidt plads, eller vil have dit budskab ud i stort format. Skærmene kan opstilles enkeltvis på en stand eller vægophænges.

Projektorer

Ligesom med fladskærme kan projektorer leveres i mange forskellige størrelser, hvad enten de f.eks. skal bruges i et lille mødelokale eller i en stor konferencesal. Projektorer opstilles typisk på stativer eller ophænges i truss oppe under loftet. Flere projektorer kan også benyttes i sammenhæng for at skabe et endnu større billede end den enkelte projekter ellers ville kunne levere. Sammen med projektorer skal der altid bruges lærreder. Hvis ikke der allerede er et lærred i lokalet, så kan disse lejes i mange forskellige størrelser, alt efter hvor stort et billede man skal bruge.

LED-vægge

LED-skærme kender mange fra f.eks. koncerter, sportsbegivenheder eller monteret på bygninger. De leverer store og lysstærke billeder. Derfor kan de også benyttes på f.eks. udstillingsstande og i store konferencelokaler, såfremt man ikke ønsker at benytte projektorer. De er yderligere interessante, da de f.eks. på en scene både kan benyttes som et digitalt backdrop til logoer, afspilning af videoer m.m., samt virke som store farverige præsentatiosnflader til dit budskab.

Fladskærme

Fladskærme kan bruges på rigtig mange måder. Ved det lille møde bruges de typisk til Power- Point / Keynote præsentationer, samt videoafvikling.

Informationsskærme
Ved konferencer kan de anvendes som informationsskærme placeret i hall-områder og indgange til større mødesale. Herved kan deltagere f.eks. holde sig ajour med dagens program eller modtage anden information fra f.eks. sponsorer eller lignende.

Skærme ved mindre scene eller i flere i et lokale
Ved events bruges de oftest i samspil med scene, hvor store fladskærme placeres på hver side af denne. Man kan ligeledes placere flere fladskærme rundt i lokalet, så alle kan følge med.
Skærmene opstilles typisk på et gulvstativ eller vægmonteres, hvis de skal bruges permanent eller i længere tid.

Flere skærme til et billede
Flere skærme kan også sættes sammen, hvor f.eks. fire skærme udgør et større eller flere mindre billeder. Denne måde at bruge skærme på egner sig godt til f.eks. udstillingsstande, events eller som permanent installation ved indgangspartier eller receptioner i f.eks. virksomheder. På den måde kan der kommunikeres imens gæster venter på møder eller lignende.

Comfort monitorer
Skråtstillede skærme kan også benyttes foran scener, så oplægsholdere hele tiden kan se, hvor langt de er nået i deres egen præsentation, eventuelle speaker notes og anden relevant information. Overvej derfor, hvordan brug af fladskærme bedst kan få dit budskab ud til deltagerne og hjælpe oplægsholdere og deltagere med relevant information.


Digital signage
Med digital signage, eller digital skiltning, mener vi indhold til skærme, der f.eks. leverer praktisk information til deltagerne om tidspunkter for oplæg, transport osv. Kort og godt er der altså tale om, at benytte skærme til skiltning og formidling af ens budskab. Teletech laver ikke selv indhold til digital signage løsninger, men kan udleje og sælge skærme hertil. Skærme til digital signage skal placeres, der hvor flest mulige deltagere ser dem – f.eks. ved indgangspartier eller andre relevante steder.

Billeder horisontalt og vertikalt
Alle fladskærme kan monteres horisontalt og vertikalt. Tænk dette med i forhold til dit indhold.

Projektorer

Der er ofte brug for en eller flere storskærmsprojektorer ved et arrangement. Ved det lille møde er det blot en mindre projektor og et mindre lærred, hvor det ved events og konferencer oftest er to eller flere storskærmsprojektorer, der danner individuelle eller sammensatte billeder.

Vi leverer alt fra den lille mødeprojektor til store lysstærke projektorer, der benyttes i f.eks. konferencesale.

Vær opmærksom på størrelse og lysforhold
Du skal vælge projektorer alt efter dit behov og det sted de skal bruges. I det lille mødelokale er der som regel ingen problemer, men skal du f.eks. være sikker på skarpe billeder ved store projektioner, så skal lysforhold, lokalestørrelser m.m. tænkes ind. Specielt ved store arrangementer i store lokaler er det vigtigt, at det rigtige størrelse billede anvendes.

Her kan følgende regler anvendes: Den maksimale afstand til de bagerste deltagere bør ikke være mere end 8-10 gange højden på storskærmen, ligesom der skal være mindst 150 cm under skærmen. Derfor er det er vigtigt, at loftshøjden på venuet er egnet til det valgte lærred.

Flere projektorer kan også benyttes i sammenhæng
Ligesom man med fladskærme kan sætte flere skærme sammen, så er dette også muligt med projektorer. Overvej derfor om det, ved dit arrangement, ville være en fordel at projektere et stort billede dannet af vha. flere projektorer. Vi beskriver denne mulighed mere detaljeret længere fremme i guiden.

Led-vægge

Som beskrevet er fladskærme og projektorer de mest anvendte skærmtyper ved møder, konferencer og events.

Dog kan der være situationer, hvor man ønsker at anvende en eller flere LED-vægge. Typisk anvendes denne type skærme ved sportsbegivenheder, koncerter og som store lysstærke reklameskilte på bygninger.

Dog kan de også benyttes på udstillingsstande, ved events eller i store møde- eller konferencelokaler, hvis f.eks. pladsen til en projektor er en udfordring eller der f.eks. er brug for en ekstra lysstærk skærm. Man skal dog huske, at LED-vægge ofte kræver mere opsætningstid end fladskærme og projektorer.

Brug skærme på en anderledes måde

Oftest egner de traditionelle måder, at benytte fladskærme og projektorer sig fint til de fleste arrangementer.

Forskudt opstilling
Det kan dog overvejes om man, med fordel, kan benytte dem på en anden måde. Fladskærme kan f.eks. opsættes forskudt af hinanden og alligevel danne et større eller flere mindre billeder.

Vertikal montering
Tænk også over om en eventuel vertikal montering af fladskærmen eventuelt kan øge effekten af dit budskab. Brug f.eks. en vertikalt monteret fladskærm på talerstol eller lignende.

Bagprojektion
Projektorer kan også bruges på andre måder end blot på hver side af en scene eller på et lærred på bagvæggen. Overvej f.eks. bagprojektion, hvis pladsen er til det, så ses projektoren ikke.

Flere projektorer til et stort billede
Flere projektorer kan også danne et større billede eller måske flere små. Herved kan man skabe indlevelse på en anden måde, hvor f.eks. hele scene-bagvæggen bliver brugt som en stor skærm (ligesom ved LED-vægge). Det er dog vigtigt, at huske på, at denne form for projektorbrug kræver mere forberedelsestid og vigtigst af alt, at der skal skabes indhold til denne måde at projektere på.

Lysstærke store LED-vægge
Sidst kan LED-vægge være et alternativ til de traditionelle skærmløsninger. Disse skærme kan, som beskrevet, levere store, lysstærke og klare billeder. Dette kan være en fordel i rum med meget lys. De kan også med fordel bruges som effektfulde digitale backdrops bag scener og lignende. Også her er det dog vigtigt at tage højde for at der skal produceres indhold til LED-væggen.

Vigtigt at tage stilling til ved valg af den rette visuelle løsning
Det er dog altid vigtigt, at tænke på om man opnår en øget effekt med de anderledes måder at bruge skærme på. Der er ingen grund til, at lave et dyrere og mere besværligt setup, hvis ikke der er en øget formidlings- eller oplevelseseffekt for dine deltagere.

Scene & Backdrop

Scene
En scene er ofte en del af den samlede visuelle løsning. Det er herpå oplægsholdere præsenterer dagens indhold, ligesom det også er her et eventuelt band eller DJ måske senere på aftenen skaber en festlig stemning. Vi leverer scenepodier i forskellige højder og de beklædes oftest med sort molton stof, men kan også beklædes med stof, der f.eks. matcher dit logo i farven eller lignende.

Traditionel- eller digital backdrop
Teletech tilbyder også at bygge et skræddersyet backdrop til din scene. Dette kan enten være digitalt i form af en større LED-væg eller den traditionelle løsning, hvor der benyttes stof eller store print med dit logo, konferencelogo eller lignende.

Tjekliste til din næste visuelle av-løsning

 • Fladskærme
  Hvilket indhold skal der præsenteres på skærmene? (PowerPoint / Keynote / videoer osv.)
  Skal de på stativ / vægmonteres eller bruges som videovæg?
  Hvem står for indholdet til skærmene?
  Afvikles indhold lokalt fra en computer? (Typisk monteret bag på skærmen)
  Afvikles indhold fra et centralt venue info-system eller lignende?
  Hvor mange skærme er der brug for?
  Hvor skal skærmene placeres?
  Skal oplægsholdere have mulighed for at se deres indhold på skråtstillede skærme (comfort-monitors).
 • Projektorer
  Hvilken størrelse lærred/-er der behov for?
  Hvordan skal lærreder opsættes? (F.eks. et på hver side af scenen eller skal flere lærreder danne et større eller flere
  mindre billeder – Kræver videoproduktion eller speciel præsentationssoftware).
  Hvilket indhold skal præsenteres på skærmene?
  Afvikles indhold lokalt fra en computer? (Typisk monteret bag på skærmen).
  Skal der vises live billeder af oplægsholdere?
  Hvem står for indholdet til skærmene?
  Hvorfra afvikles indholdet? (pc ved talerstol eller af tekniker f.eks. bagerst i salen).
 • LED-vægge
  Overvej om det vil være en fordel at benytte en LED-væg ved dit arrangement.
 • Scene & Backdrop
  Skal du bruge scene ved dit arrangement og i så fald hvor stor skal den være?
  Skal du bruge flere små scener?
  Har du brug for et statisk backdrop (ofte et stort print eller farvet stof) til din scene?
  Skal du bruge et klassisk backdrop (print eller stof) eller et digitalt backdrop vha. en LED-væg?

Teletech kan hjælpe dig

Vi har i mere end 30 år leveret av udstyr og tolkeanlæg til nationale og internationale møder, konferencer og events.

Vores teknikere er veluddannede og står for opsætning og betjening.

Såfremt du har spørgsmål eller ønsker at booke av- eller tolkeløsninger er du velkommen til at kontakte os i dag på +45 4492 9800

Lej av-udstyr & Tolkeanlæg

Teletech er totalleverandør af av- og tolkeløsninger. Kontakt os derfor, hvis du ønsker at leje av-udstyr eller en av-løsning. Vi tilbyder bl.a.

Mikrofonsystemer, livestreaming produktion, fladskærme, projektorer, lærreder, led-vægge, lys- og lydudstyr, afstemningssystemer eller tolkeløsninger m.m.

Kontakt os i dag omkring din opgave

Du er også velkommen til at ringe til os på +45 4492 9800 med spørgsmål eller forespørgsler. Teletech - totalleverandør af av-udstyr & tolkeanlæg.

Summary
Læs vores guide om visuelle av-løsninger
Service Type
Læs vores guide om visuelle av-løsninger
Teletech KonferenceKommunikation A/S
Teletech konferenceKommunikation A/S,
Generatorvej 9,Søborg,2860,
Description
I guiden finder du nyttig viden om, hvordan du vælger den helt rigtige visuelle av-løsning til dit arrangement.