+45 4492 9800
AV-Udstyr NY

Vi hyr ut nästan alla typer av AV-utrustning och skapar skräddarsydda lösningar.

Vi hyr ut nästan alla typer av AV-utrustning och skapar skräddarsydda lösningar för våra kunder.

AV-utrustning
Teletech udlejer professionelle projektorer
Konferenceudstyr NY

Vi skapar totallösningar för möten och konferenser med AV- och tolkutrustning.

Vi skapar totallösningar för möten och konferenser med AV-utrustning och tolkutrustning.

Konferensutrustning
Mascot NY
Fasta installationer
Evenemang
Möten och konferenser
Utrustning till:
fjerntolkning NY
Venue i London
Fjerntolk i Frankrig
över internet
för ditt evenemang
Tolkarna kan nu tolka
Fjärrtolkning:
Pro Virtuelle møder NY
med Teletech
Professionella
Virtuella möten
Gör dina
LinkedIn NY
virtuella möten
prata professionella
oss och låt oss
Ansluta med
Virtuelle møder NY
Ladda ner PDF
Vi kan hjälpa
online idag
Flytta ditt evenemang
Overvej Streaming NY
på +45 4492 9800
Ring och hör mer
via live-streaming
Nå fler deltagare
previous arrow
next arrow

Udlejnings-, salgs- og leveringsbetingelser

Teletech KonferenceKommunikation A/S’ salgs- og leveringsbetingelser følger gældende lovgivning, hvor disse ikke er specifikt
fraveget ved aftale eller nedennævnte betingelser.

1. Tilbud
Afgiver Teletech KonferenceKommunikation A/S tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept
ikke er fremkommet senest 4 uger fra tilbuddets dato.

2. Afbestilling
Ved afbestilling af en ordre, den dag hvor leveringen skulle ske, forbeholder Teletech KonferenceKommunikation A/S sig retten til at fakturere kunden 100% af den aftalte pris.

Ved afbestilling af en ordre, dagen før leveringen skulle ske, forbeholder Teletech KonferenceKommunikation A/S sig retten til at fakturere kunden 50% af den aftalte pris.

Ved afbestilling af en ordre to til fem hverdage, før leveringen skulle ske, forbeholder Teletech KonferenceKommunikation A/S sig retten til at fakturere kunden 25% af den aftalte pris.

Ved afbestilling afgivet på en lørdag, søndag eller helligdag, regnes afbestillingen først som værende modtaget på den førstkommende hverdag.

3. Pris
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Kunden er forpligtet til, indtil leveringen, at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for Teletech KonferenceKommunikation A/S som følge af ændringer i told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance

4. Levering
Levering sker på kundens adresse med mindre andet er aftalt.
Teletech KonferenceKomunikation A/S forestår transporten inkl. forsikring til og fra leveringsstedet, med mindre andet er aftalt.

5. Emballage
Salg af udstyr sker i emballeret form med mindre andet er aftalt. Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale.

6. Produktinformation
Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af Teletech KonferenceKommunikation A/S eller efter aftalens indgåelse,
forbliver Teletech KonferenceKommunikation A/S’ ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

7. Produktændringer
Teletech KonferenceKommunikation A/S forbeholder sig ret til uden varsel at foretage nødvendige ændringer i aftalte
specifikationer, hvis ordrens gennemførsel forudsætter dette.

8. Mangler og reklamation
8.1 – Ved levering skal kunden straks foretage en sådan undersøgelse af udstyret, som ordentlig forretningsbrug kræver.
8.2 – Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal den, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give Teletech KonferenceKommunikation A/S skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.
8.3 – Efter kundens valg vil mangler blive afhjulpet eller udstyret vil blive omleveret.
8.4 – Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 8.3 ikke inden rimelig tid, er kunden under iagttagelse af dansk rets
almindelige regler samt nærværende udlejnings-, salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i leje-/
købesummen eller kræve erstatning.
8.5 – Har kunden ikke inden 6 måneder efter leveringsdato af det solgte udstyr påberåbt sig manglen over for Teletech
KonferenceKommunikation A/S, kan kunden ikke senere gøre den gældende. Ved leje af udstyr skal kunden straks efter manglen
er, eller burde være opdaget, give Teletech KonferenceKommunikation A/S meddelelse herom. For dele, der er udskiftede eller
reparerede jf. pkt. 8.3, påtager Teletech KonferenceKommunikation A/S sig de samme forpligtelser, som gælder for det
oprindeligt solgte udstyr i et tidsrum af 6 måneder, dog således at Teletech KonferenceKommunikation A/S mangelsansvar ikke
for nogen del af det solgte udstyr kan udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato.
8.6 – Forandring af eller indgreb i udstyret uden Teletech KonferenceKommunikation A/S skriftlige samtykke fritager Teletech KonferenceKommunikation A/S for enhver forpligtelse.

9. Returnering af udstyr
9.1 – Det lejede udstyr returneres i samme stand som det er blevet modtaget. Ved returnering skal udstyret undersøges af Teletech
KonferenceKommunikation A/S. Konstateres det, at udstyret er i dårligere stand ved returnering, forbeholder Teletech sig retten
til at fakturere kunden for reparation eller erstatning af det pågældende udstyr. Ved bortkommet udstyr forbeholder Teletech sig
ret til at fakturere kunden til den aktuelle dagspris.
9.2 – I de tilfælde, hvor kunden er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte udstyr returneres til Teletech
KonferenceKommunikation A/S med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal udstyret fremsendes i original
emballage og for kundens regning og risiko. I det omfang Teletech KonferenceKommunikation A/S påføres
forsendelsesomkostninger m.v., er Teletech KonferenceKommunikation A/S berettiget til at kræve disse refunderet af kunden og
modregne disse i kundens eventuelle krav mod Teletech KonferenceKommunikation A/S. Efter afsluttet reparation eller ved
ombytning er kunden forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos Teletech
KonferenceKommunikation A/S.

10. Transport af rettigheder og pligter
Teletech KonferenceKommunikation A/S er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til
tredjemand.

11. Tvistigheder
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.

Vora kunder säger

|

John Søndergaard - Product Marketing Manager Nordic - BOSCH

Som producent af Bosch Congress systemer er det en stor glæde og fornøjelse at samarbejde med en så dedikeret og professionel partner som Teletech. Teletechs professionelle tilgang til at løse opgaverne på er altid til alles tilfredshed. Tak for det gode samarbejde.

|

Phoebe Hall - Interpretation Department Manager - Ubiqus

As our partner in Denmark, we know we can always rely on Teletech for excellent and friendly service. All of their equipment is good quality and their large amount of stock means they are always able to assist, whether for events in Denmark or around the world

|

Per Ankær ICS - International Conference Services

ICS har brugt Teletech i mange år og til mange forskellige konferencer i Danmark og i udlandet. Det er der kun én grund til: det fungerer. Kvalitet, sparring og service hænger fint sammen og prismæssigt matcher det vore forventning.

Vi har över 30 års erfarenhet

Vi har över 30 års erfarenhet

Kontakta oss idag om din förefrågan

Jesper Nielsen

Försäljnings- & Uthyrningsledare

Peter Krumbach

Projektledare

Direktør i Teletech - Jan Reuther.

Jan Reuther

Direktör

Tobias Brask Reuther

Marketing

Skicka oss din förfrågan

Cases

Referenser

UN COP 18, Doha, Qatar
NATO PA, Prague, Czech Republic
UN COP 11, Convention in
Biological Diversity, Hyderabad, India
FSB, Denmark
UN Food and Agriculture
Organization, Svalbard, Norway
Nato Summit, Bucharest, Romania
Cosac Meeting 2012, Copenhagen, Denmark
European Summit of Regions
& Cities, Denmark
EU Presidency 2012, Denmark
UN COP17, South Africa
UN Global Partnership for
Education, Copenhagen, Denmark
G20 Cannes Summit, France
G8 Summit, Deauville, France
Nato Summit, Sofia, Denmark

Konference i Bella Center, Denmark
ICC, Greenland
Swedish Tax Department, Sweden
European Conference, Denmark
NATO PA, Riga, Latvia
NATO, Tallin, Estonia
UN COP15 - UN Climate
Conference, Copenhagen, Denmark
UN Road to Copenhagen, Barcelona, Spain
Nato PA, Edinburgh, Scotland
IOC, Bella Center, Denmark
Asian Forum, Thailand
Smart Green Growth, Denmark
Dalai Lhama, Amsterdam, The Netherlands
Dalai Lhama, Bella Center, Denmark
NATO Summit
European Development Days, Sweden
Klima & Energiministeriet, Denmark

Skov & Naturstyrelsen, Denmark
OSCE Head of State, Helsinki, Finland
Autism Conference, Krabbehus, Denmark
CCIB Conference Barcelona, Spain
Primetech, Madrid, Spain
FDE, Stockholm, Sweden
N 21, Budapest, Hungary
10th CEN-SAD Conference,
Cotonou, Benin
World Economic Forum, St.
Petersburg, Russia
SKAT, Denmark

Hör vem vi är på tre minutter

Congress Rental Network & BOSCH Security Systems Dealer

Två ting som säkrar dig en professionel lösning

CRN består av professionella leverantörer av BOSCH mötesutrustning, AV-utrustning och certifierade tekniker i hela världen.

Vi är en grundande medlem och har en bra arbetsrelation med de andra medlemmarna, som säkerställar utrustning och kvalitet.

Klicka här för medlemslista

Teletech är officiell och certificerad BOSCH Security Systems återförsäljare.

Detta säkrar dig en professionell rådgivning om BOSCH produkterna och det rätta hyrpriset.

Ett samarbete med oss betyder:

Teknisk projektstyrning - hur kommer vi från A - B?

Site inspection - var skall utrustningen användas?

Planeringsmöten - för att komma rund om alla detajler

Det riktiga priset - ett stort nätverk säkrar detta

Ny och professionell utrustning - säkrar stabilitet

Välutbildade tekniker - med många års erfarenhet

Kontakta oss om ditt nästa möte, konferens eller evenemang

Om du planerar ett arrangemang och behöver AV-utrustning, kontakta oss gärna

Följ oss på facebook

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta emot nyhetsbrev, erbjudanden och annan information från Teletech

Lätt att hyra AV- och Konferensutrustning hos Teletech

Beskriv ditt arrangemang, så hittar vi den riktiga lösningen till rätta priset

Teletech medlemsskappar

Bocka ett möte med oss

Låt oss ta en kopp kaffe och prata om ditt nästa arrangemang

Försäljnings- & leveransvillkor och Personuppgiftspolicy

Teletech KonferenceKommunikation A/S
Generatorvej 9 - DK-2860 Soeborg - Danmark
+46 08-231248 / +46 031-131248 - Maila oss här
CVR: DK10425247